ปุ๋ย

แสดง 10 จากทั้งหมด 156 บริษัท

จิตราอินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
294 หมู่ 3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด


ซัคเซสเฟอร์ติไลเซอร์ หจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
146 กม 116 หมู่ 6 ถนนสายเอเซีย ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์,สารปรับสภาพดินและโดโลไมท์


ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
146 หมู่ 12 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

ผลิตและจำหน่ายสกัดปุ๋ยชีวภาพ


ซีโก้ ไฮ-ออแกนิค บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
249/190-1 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

จำหน่ายปุ๋ยน้ำชีวภาพและฮอร์โมนสำหรับสัตว์


ซูเปอร์นาโนอะโกรเทค บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
23/7 ตลาดนานาเจริญ ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

จำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์


ฐานิศวร์ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
45/2 หมู่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมน


ดาวทอง การเกษตร บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
25/9 หมู่ 4 ถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์


ดิน ดี เกษตรภัณฑ์ หจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
564/3 หมู่ 3 ถนนสันทรายสายเก่า ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ปุ๋ยอินทรีย์


ดินทองคอร์ปอเรชั่น บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น29 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ


ดีลักซ์ อินดัสตรี บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
8/114 ถนนประดิพัทธ์ 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วัสดุการเกษตร ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์พิเศษ