ปุ๋ย

แสดง 10 จากทั้งหมด 156 บริษัท

ไทยชีวภาพ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
305/55 หมู่ 6 หมู่บ้านการเคหะท่าทราย ซอย 2/4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ


ไทยฟาร์เมอร์ ซัสเซส บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
58 หมู่ 4 ถนนปทุม-บางเลน ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

ผู้ผลิต-จำหน่ายปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ


ไทยฟาร์เมอร์ โปรดักส์ ซัคเซส บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
108 หมู่ 3 ถนนพลดำริห์ ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์


ไทยส่งเสริมอินทรีย์เคมี บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
65/1 หมู่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์


ไทยออแกนิก ไบโอเทค หจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
67/67 หมู่ 8 ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย


ไทยไมโครเทค เอ็นไวรอนเมนท์ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
455 ซอยจันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

น้ำมันชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์ จุลินทรีย์น้ำ ไบโอคลีน ดอกบัวน้อย