ธัญพืชแปรรูป

แสดง 10 จากทั้งหมด 7 บริษัท

กิจเจริญพรชัย ชุมพล สุรินทร์ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
112 ม.4 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

คัดหรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ข้าว,ข้าวโพด,ถั่วเขียว


ซันบง เทรดดิ้ง หจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
148 ม.9 ถ.ท่าลี่-ปากห้วย ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140

สีลูกเดือย และร่อน คัดคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ถั่ว,งา


พีเคเอ็ม เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
999/11 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

 ผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ถั่วอัลมอนด์ ถั่วพิสตาชิโอ ถั่วแมคคาเดเมีย ถั่วเฮลเซนัท ถั่ววอลนัท ถั่วพีแคน โอยวิธีการอบ


สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
266 ม.3 ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

เกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อบพืชหรือเมล็ดพืช


อำนวยชัยพันธุ์ข้าว

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
481 ม.3 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

อบพืชหรือเมล็ดพืช การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม


เกษตรโอฬาร

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
25273,25277 ม.5 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110

การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช,การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม


เอสพีที เทรดดิ้ง 2015 บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
191/2 ม.1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

เก็บรักษาหรือลำเลียงเมล็ดพืชในไซโลโกดังหรือคลังสินค้า คัดเมล็ดทานตะวัน การอบเมล็ดพืช การคัดหรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม