สารกำจัดวัชพืช

แสดง 10 จากทั้งหมด 5 บริษัท
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
20/99 ชั้น 6 หมู่ 9 ซ.งามวงศ์วาน 6 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและปุ๋ยชั้นนำ จำหน่ายสารกำจัดแมลง สารกำจัดพืช ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สารปรับปรุงดิน สารป้องกันโรคพืช โดยผ่านกระบวนการทดลองและคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของเกษตรกร


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
สาขาปัญญาเคมีเกษตร 153 หมู่ 6 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17000

จำหน่ายเคมีเกษตร, ปุ๋ย, อุปกรณ์การเกษตร, ปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ด ใช้กับพืช, ออร์แกร์นิต, อาหารพืช, ฮอร์โมน, ยาเริมกราก, ยาปราบเพลี้ย, ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
199/11 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ผู้นำทางด้านการเกษตรเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกษตรกร มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมผลผลิตทุกประเภท ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ ทุเรียน ปาล์ม อ้อย ยางพารา เป็นต้น


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
120/255 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ผลิต และจำหน่าย สินค้าเคมีเกษตร อาทิ ปุ๋ย,สารกำจัดวัชพืช,สารป้องกันโรคพืช


โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
77 หมู่ 9 อาคารโซตัส เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืช ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้า และเกษตรกร ภายใต้สัญลักษณ์ ตราธง-ลูกโลก