สารกำจัดแมลง

แสดง 10 จากทั้งหมด 13 บริษัท

864 ดีพร้อม บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
เลขที่ 5/60 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 40 (ชินเขต 2/38) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผลิตและจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์กันยุง และสเปรย์กันยุงไทย ปลอดสารพิษปราศจากสารเคมี มีทั้งกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร์ พลาสโมสติ๊กเกอร์และสเปรย์กันยุงไทยเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยเทคโนโลยีนาโนช่วยให้ออกฤทธิ์ปกป้องยาวนาน ผลิตจากสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี


ชัยพฤกษ์ ปุ๋ยยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์พืช

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
14-16 ถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

จำหน่ายเคมีภัณฑ์, เคมีภัณฑ์จันทบุรี, เคมีภัณฑ์การเกษตรจันทบุรี, ปุ๋ยจันทบุรี,ปุ๋ยจันทบุรี-ชัยพฤกษ์การเกษตร ปุ๋ยยาฆ่าแมลง และเมล็ดพันธุ์พืช เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย


ดี เอช การเกษตร หจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
48 หมู่ 5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

ผลิต-จำหน่าย ปุ๋ยน้ำ, ยากำจัดแมลง, รับซื้อพืชไร่


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
54/22/17 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนสำหรับพืช


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
20/99 ชั้น 6 หมู่ 9 ซ.งามวงศ์วาน 6 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและปุ๋ยชั้นนำ จำหน่ายสารกำจัดแมลง สารกำจัดพืช ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สารปรับปรุงดิน สารป้องกันโรคพืช โดยผ่านกระบวนการทดลองและคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของเกษตรกร


ผลิตภัณฑ์สะเดาไทย บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
126/2 3 ถนน หมู่ 5 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

ผลิตและจำหน่ายสารสกัดจากเมล็ดสะเดา ใช้สำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
สาขาปัญญาเคมีเกษตร 153 หมู่ 6 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17000

จำหน่ายเคมีเกษตร, ปุ๋ย, อุปกรณ์การเกษตร, ปุ๋ยมูลสุกรอัดเม็ด ใช้กับพืช, ออร์แกร์นิต, อาหารพืช, ฮอร์โมน, ยาเริมกราก, ยาปราบเพลี้ย, ยาปราบศัตรูพืช ฯลฯ


วสันต์โปรดักส์ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
55 หมู่ที่ 4 ตำบล ม่วงหวาน อำเภอ หนองแซง สระบุรี 18170

งานต้นแบบผลิตสารสกัดสะเดาเชิงธุรกิจ


อาร์เอ เกษตรเซ็นเตอร์ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
6 หมู่ 13 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และยาฆ่าแมลง


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
199/11 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ผู้นำทางด้านการเกษตรเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกษตรกร มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมผลผลิตทุกประเภท ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ ทุเรียน ปาล์ม อ้อย ยางพารา เป็นต้น