ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง

แสดง 10 จากทั้งหมด 3 บริษัท

การ์เด้น อลิอันซ์ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
อ.ลมพินี 2 ห้อง 111 เลขที่ 247 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330

ดำเนินธุรกิจดูแลสวนสาธารณะขนาดใหญ่


ทัชวู๊ด ฟอร์เรสตรี้ บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
29 อ.วานิสสา ชั้น 6 ซ.ชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330

ดำเนินธุรกิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ


เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
292, 294 ถนนสิริธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700

ด้านการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างงานภูมิทัศน์ บริการดูแลบำรุงรักษาสวน จำหน่ายพันธ์ไม้ และวัสดุตกแต่งสวนมากว่า 15 ปี