ธัญพืช

แสดง 10 จากทั้งหมด 2 บริษัท

ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด บจก.

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
129 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

เป็นแบรนด์อาหารสุขภาพออร์แกนิคสัญชาติไทย ที่มีความตั้งใจสร้างสรรค์อาหารสุขภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นอาหารประเภทต่างๆเช่น ธัญพืชชงดื่ม


บริษัท กฤษณกรณ์ออร์กานิคฟาร์ม จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เว็บไซต์
ที่อยู่
94 หมู่ที่ 4 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์จากข้าว ธัญพืช,ผลิตภัณฑ์อื่นๆ